Schoolvakanties

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Om de schoolvakanties te spreiden is Nederland verdeeld in 3 regio’s. De overheid bepaalt wanneer het zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie is in die regio’s. Voor de overige schoolvakanties gelden adviesdata. Sinds het schooljaar 2013-2014 hebben leerlingen in het voortgezet onderwijs 6 weken zomervakantie. Net zoals basisschoolleerlingen dat hebben.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.