Verkeersveiligheid

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Met verschillende maatregelen wil de overheid het verkeer veiliger maken. En het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden verder terugdringen. Maakt u zich bijvoorbeeld schuldig aan bumperkleven? Dan moet u leren om op een veilige manier aan het verkeer deel te nemen. En gaat u met te veel alcohol op achter het stuur zitten? Dan krijgt u een alcoholslot in de auto.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.