Edith Schippers Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aantal rubrieken over deze bewindspersoon: 4

'Uw gezondheid – en die van uw familie – is voor u heel erg belangrijk. Volkomen terecht hecht u dan ook veel belang aan goede gezondheidszorg. We worden steeds ouder, we kunnen medisch gezien steeds meer en we willen daar natuurlijk ook gebruik van maken. Maar de kosten van de zorg lopen hierdoor zo enorm op, dat het onbetaalbaar dreigt te worden. Zorg moet daarom zinnig en zuinig zijn. Ik zal me volledig inzetten voor een betaalbare zorg van goede kwaliteit, die oog heeft voor mensen.'

Video Prinsjesdag 2014

Minister Schippers, minister Blok en minister Bussemaker over zorg, wonen en onderwijs.

Prinsjesdag 2014 – Het kabinet heeft grote hervormingen voor ons land doorgevoerd. Want de samenleving verandert, wetgeving moet mee veranderen
 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  Nederland verandert, de zorg verandert mee.
  Net als...
  De woningmarkt.
  -Het onderwijs.
  We zien dat het vertrouwen terugkomt. De woningmarkt veert op.
  Mensen die bij de verkoop van een huis met een restschuld blijven zitten en daarvoor een lening afsluiten, mogen de rente daarover langer aftrekken niet tien, maar vijftien jaar.
  Voor huurders werken we aan meer aanbod, meer middeldure huurwoningen.
  Daar is veel vraag naar.
  En er komen meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur.
  Dat helpt jongeren en starters.
  Ook het onderwijs verandert. De basisbeurs verdwijnt het studievoorschot komt daarvoor in de plaats.
  En daardoor komt een bedrag oplopend tot maximaal één miljard vrij voor kwaliteit, innovatie en excellentie in het hoger onderwijs.
  Goed onderwijs begint bij de man en vrouw voor de klas en daarom investeren we volgend jaar 115 miljoen in de Lerarenbeurs.
  Hiermee kunnen zo'n 15.000 leraren een bachelor- of masteropleiding volgen.
  De Nederlandse zorg behoort tot de beste van Europa en de kwaliteit van onze zorg neemt elk jaar toe.
  Zo is bijvoorbeeld de onnodige sterfte in ziekenhuizen in de laatste jaren met vijftig procent gedaald.
  Ook de groei van de zorgkosten is op het laagste niveau van deze eeuw en is in 2015 bijna nul.
  Tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat de gezondheidszorg wordt aangepast aan de eisen van deze tijd.
  Mensen willen meer regie over hun eigen leven.
  Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
  En mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk leven.
  Met nieuwe wetgeving sluit het kabinet aan op deze eisen.
  Zo is én blijft onze ambitie: toegankelijke en betaalbare zorg van hoge kwaliteit voor iedereen.

  (Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)

De Rijksoverheid. Voor Nederland.