Regering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken.

Het kabinet wil de verworvenheden van Nederland overeind houden. Een goed functionerende rechtstaat. Een economie die banen oplevert. Geld voor publieke voorzieningen als zorg, sociale zekerheid, wegen en onderwijs. Dat staat voor het kabinet voorop. Het kabinet heeft al de nodige maatregelen doorgevoerd en de eerste resultaten zijn zichtbaar. De huizenmarkt trekt aan, investeringen nemen toe, de werkloosheid daalt voorzichtig en het overheidstekort loopt terug. 'We willen vorm blijven geven aan een weerbaar een veerkrachtig land', zei minister-president Rutte na afloop van de laatste Troonrede.

Prinsjesdag 2014 – Minister-president Rutte geeft een toelichting op de kabinetsplannen 2015

De Rijksoverheid. Voor Nederland.