Rubriek: Regering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken.

Ministerraad

Ministerraad 12 december 2014

De volledige persconferentie kunt u bekijken via YouTube. De uitgeschreven tekst van de persconferentie met vragen en antwoorden vindt u bij de mediateksten.

Persconferentie na ministerraad 12 december 2014

Persconferentie na ministerraad 12 december 2014
  • Download deze video

  • Uitgeschreven tekst

    Goedemiddag. Gisteren heeft het Centraal Planbureau zijn nieuwste ramingen over de ontwikkeling van de Nederlandse economie naar buiten gebracht. Die geven aanleiding tot voorzichtig optimisme, al blijft het herstel broos. Het Planbureau verwacht dat onze economie in 2015 groeit met anderhalf procent. Dat ligt weer iets boven de eerdere verwachting. En dat is goed nieuws, omdat die groei ook mede wordt veroorzaakt door het aantrekken van de particuliere consumptie. Het betekent dat we met zijn allen wat meer geld uitgeven en daar zie je ook in terug dat de koopkracht dit jaar en volgend jaar zich iets positief ontwikkelt.

    Wat ook positief is, is dat de werkloosheid ook in 2015 blijft dalen. Zij het licht. En de overheidsfinanciën die verbeteren sneller dan tot nu toe was aangenomen. Maar ik zei het al: het blijft broos. Voorzichtigheid blijft geboden. De Nederlandse economie is zeer gevoelig voor internationale ontwikkelingen. Die hebben we niet altijd in de hand en die zijn ook niet altijd te voorspellen. Denk aan de geopolitieke ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld ook de ontwikkelingen van sommige economieën in de Eurozone.

    Het zijn op zichzelf mooie cijfers, maar het zijn ook abstracte cijfers. Achter deze cijfers gaan mensen schuil en die cijfers op dat abstracte niveau zijn een tikje ver van je bed. Er zijn bijvoorbeeld mensen in Nederland, nog steeds veel mensen in Nederland, die geen baan hebben. En de werkloosheid blijft nog veel te hoog, ook volgend jaar nog. En dat betekent dat ons doel niet is het presenteren van abstracte cijfers, maar het realiseren van concrete resultaten. Dat betekent dat we willen dat de mensen die geen baan hebben, een baan kunnen vinden. En dat mensen ook meer in hun portemonnee kunnen overhouden doordat de koopkracht iets verder kan stijgen. En dat blijkt dus volgend jaar het geval te zijn. Tegelijkertijd zijn deze cijfers ook een aanmoedigingen om koers te houden. Wij blijven werken aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën en het doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen. Om daarmee ook het verdere economisch herstel te bestendigen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.