Rubriek: Regering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken.

Ministerraad

Ministerraad 13 februari 2015

Bekijk de hele persconferentie na de ministerraad van 13 februari 2015 via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie van 13-2-2015.

Persconferentie na ministerraad 13 februari 2015

Persconferentie na ministerraad 13 februari 2015
 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  RUTTE
  Ik heb over de Europese Raad gisteren de ministerraad vandaag bijgepraat. Belangrijk is natuurlijk het akkoord dat in Minsk is gesloten. De afspraken over een staakt-het-vuren bieden hoop voor de mensen in Oost-Oekraïne, daar is heel veel geleden. Daarnaast is het ook van belang dat de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne door alle partijen worden erkend. Het is nu zaak dat alle partijen - inclusief Rusland - de gemaakte afspraken snel en volledig nakomen. Wij zullen hen beoordelen op daden, niet op woorden.

  Verder heeft minister Dijsselbloem ons ingelicht over de voortgang van de gesprekken met Griekenland. Het Nederlandse standpunt is bekend en heb ik ook gisteren herhaald tegen mijn Griekse collega: de gemaakte afspraken moeten worden nagekomen.  Het is nu wachten hoe de gesprekken lopen in de Eurogroep, en die gaan aanstaande maandag - zoals bekend - verder.

  Ten slotte hebben we als Europese Raad een belangrijke verklaring aangenomen over de gemeenschappelijke aanpak van terrorisme. Goede internationale informatie-uitwisseling is daarbij van groot belang, naast het voorkomen van radicalisering en rekrutering. Daarbij hecht Nederland zeer aan grensoverschrijdende aanpak van terrorisme en van jihadisme, en dat sluit ook aan bij onze eigen integrale aanpak van deze onderwerpen.

  Tot slot heeft minister Kamp in de MR  toegelicht wat vandaag door het CBS naar buiten is gebracht vanochtend. Dat zijn op zichzelf bemoedigende cijfers: de economische groei zet door en wordt steeds breder gedragen, waar die aanvankelijk vooral wortelde in de export, zie je nu ook een aantrekkende besteding van de consumenten. Ook de arbeidsmarkt ontwikkelt zich in de goede richting. In de laatste jaren is de kwartaalgroei van het aantal banen nog nooit zo groot geweest. Het is goed dat wij de stijgende lijn kunnen vasthouden. Maar tegelijkertijd zijn we er echt nog niet. Ik ben nog niet tevreden. De werkloosheid is nog steeds hoog.  Er staan nog steeds veel mensen aan de kant. En de ambitie van het kabinet blijft dan ook onverkort om die werkloosheid omlaag te krijgen. Uiteindelijk is het motto van het kabinet -zoals u weet - werk, werk, en nog eens werk. Niettemin zie je wel dat ook de cijfers voor dit jaar verdere aantrekkende groei voorspellen. Bijna een verdubbeling van de groei in 2014. Die gaat zo richting de 1,5%. Dus dat moedigt ons zeer aan om voort te gaan op de ingeslagen weg.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.