Rubriek: Regering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken.

Ministerraad

Ministerraad 17 oktober 2014

De volledige persconferentie kunt u bekijken via YouTube. De uitgeschreven tekst met vragen en antwoorden vindt u bij de mediateksten.

Persconferentie na ministerraad 17 oktober 2014

Persconferentie na ministerraad 17 oktober 2014
 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  RUTTE:
  Mijn dag begon vanochtend met een gesprek met de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken: Bert Koenders. Hij is inmiddels zoals u heeft vernomen beëdigd door de Koning. De Koning heeft tevens uitgaand minister Timmermans eervol ontslag verleend. We zullen Frans Timmermans met zijn bijzondere kennis, zijn talenten enorm missen, maar hij gaat wel voor Nederland belangrijk werk doen in Brussel. En met Bert Koenders krijgen we een ervaren politicus maar ook een ervaren diplomaat terug. Dus dat is het goede nieuws. Het is goed dat deze ministerswissel snel een feit is, er is veel te doen. Frans Timmermans moet zich inwerken nu verder in Brussel, is daar langzamerhand echt fulltime mee bezig. En op het buitenlands politiek terrein ligt er heel veel stof voor de schaar voor Bert Koenders.

  Wat voor zaken? Nou kijk bijvoorbeeld naar de situatie in Oost-Oekraïne. De hele afwikkeling van de verschrikkelijke ramp met vlucht MH17. Zelf gisteren de kans aangegrepen op de ASEM-top in Milaan om dat te bespreken met de Russische president. Ik heb er bij hem nogmaals op aangedrongen dat Rusland maximale medewerking moet verlenen bij de afwikkeling van deze verschrikkelijke ramp. Op 10 november herdenken we alle slachtoffers van vlucht MH17. Het is een dag waarbij we met zijn allen stil zullen staan bij de verschrikkelijke gebeurtenissen, het is geen dag van nationale rouw, die dag hebben wij met elkaar meegemaakt de week na de ramp. Het is een dag waarin we herdenken. Op alle overheidsgebouwen zal die dag de vlag halfstok gaan. Daarom hebben we vandaag als ministerraad de vlaginstructie vastgesteld die daarin voorziet.

  De afgelopen weken en maanden hebben ook weer duidelijk gemaakt hoezeer Nederland met de hele wereld is verbonden. Niet alleen door de verschrikkelijke ramp met MH17 maar ook economisch. Vanuit verschillende hoeken wordt geopperd dat de wereldeconomie een periode van minder grote groei in zal gaan. Er is sprake van broos economisch herstel met in belangrijke mate ook internationale onzekerheden. Tegelijkertijd heeft Nederland diverse structurele maatregelen genomen in de afgelopen jaren. Zo is er onder andere meer werk gemaakt van de houdbaarheid van de begroting en van ons pensioenstelsel. Dat we er nu beter voor staan, zien we bijvoorbeeld ook in de daling dit jaar van de werkloosheid die inmiddels met bijna 70.000 is afgenomen sinds begin dit jaar.
  En daarnaast verwachten we, althans sinds de top van de werkloosheid eerder dit jaar, en daarnaast verwachten we in 2015 voor het eerst in enkele jaren ook een groei in de Nederlandse consumentenbestedingen.

  Dan de Rijksministerraad heeft vandaag vastgesteld dat de integriteit van het landsbestuur van Sint Maarten boven iedere twijfel verheven moet zijn. Uit twee rapporten over de integriteit van het bestuur op Sint Maarten, Oosting en Wit, blijkt dat er sprake is van ongewenste belangenverstrengeling en misbruik van macht, op alle niveaus en bij cruciale instellingen van het openbaar bestuur van Sint Maarten. Daarom heeft de Rijksministerraad met het oog op de verkiezingen en de kabinetsformatie die momenteel plaatsvindt, besloten om de gouverneur van Sint Maarten een aanwijzing te geven. Deze aanwijzing houdt in dat de gouverneur moet wachten met de benoeming van kandidaat-ministers en de kandidaat-minister-president. Hij zal eerst onderzoek doen om vast te stellen of er voldoende waarborgen zijn voor de integriteit van de kandidaat-ministers. Dit onderzoek omvat het inwinnen van inlichtingen. Daarbij krijgt de gouverneur ondersteuning in de vorm van deskundigen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal daarvoor zorgdragen. En pas als blijkt dat er voldoende waarborgen zijn voor de integriteit, kunnen de landsbesluiten tot benoeming door de gouverneur worden vastgesteld.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.