Rubriek: Regering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken.

Ministerraad

Ministerraad 10 juli 2015

Minister-president Rutte heeft na afloop van de ministerraad een persconferentie gegeven. Bekijk de hele persconferentie na de ministerraad van 10 juli 2015 via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie van 10 juli 2015.

Persconferentie na ministerraad 10 juli 2015

Persconferentie na ministerraad 10 juli 2015
 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  Rutte:
  Ik kan u melden dat het kabinet en de drie vakcentrales het eens zijn geworden over een overkoepelend akkoord voor loonstijgingen in de publieke sector. In 2015 zal sprake zijn van een eerste loonstijging, die zal oplopen tot iets boven de 5% per 1 januari aanstaande. En daarnaast wordt een eenmalig een bedrag van 500,- per persoon, per volledig werkende persoon, uitgekeerd in 2015 en dat is als tegemoetkoming voor de jaren van nullijn. Met deze afspraken komt er ook nu echt een einde aan 4 jaar nullijn en gaan onder meer politieagenten, militairen, leraren en rijksambtenaren, waaronder de belastingdienst en de douane, er weer op vooruit. Het was een mooi resultaat zo vlak voor het reces en ik ben ook blij dat we met de bonden tot dit akkoord konden komen. En dat is ook absoluut een compliment aan de bonden zelf waard. De kern van de deal bestaat uit een andere indexering van het ABP-pensioen, waardoor er op alle tafels in de ABP-sectoren ruimte voor loonstijging vrijkomt. Daarnaast heeft het kabinet extra middelen ter beschikking gesteld om tot een mooie deal te komen. De uitwerking van het akkoord zal nu natuurlijk moeten plaatsvinden op de verschillende cao-tafels en minister Plasterk zal later vandaag een en ander graag nader toelichten.

  Dan was vandaag de laatste ministerraad voor het reces, al begint nog niet de vakantie zoals u weet. De komende dagen zal Griekenland nog de nodige aandacht vergen. De instituties beoordelen op dit moment of de Griekse voorstellen ingrijpend en concreet genoeg zijn. Daarna is het oordeel aan de eurogroep. Zoals u weet toetsen wij de aanvraag voor een ESM-programma, want daar praten we nu over, niet over een akkoord, maar de vraag of je kan gaan onderhandelen over een ESM-programma, zo’n aanvraag toetsen wij op zaken als schuldhoudbaarheid, maar vooral ook de versterking van de economische structuur. En de laatste voorstellen worden daarin meegenomen. U kent onze opvatting: de muntunie is gebouwd op een aantal onderliggende principes die uitgaan van het nakomen van afspraken. Daar horen ook moeilijke besluiten bij, structurele hervormingen, het gezond maken van de overheidsfinanciën. Dat alles is onvermijdelijk om Griekenland weer op een groeipad te krijgen. En gezien de afgelopen maanden zal er ook sprake moeten zijn van tastbare waarborgen en maatregelen, herstel van vertrouwen. Tot nu toe is de Griekse regering daar niet in geslaagd, en de gang van zaken de afgelopen maanden dwingt mij tot terughoudendheid. Tegelijkertijd hebben we altijd gezegd de deur staat open, we zijn bereid te praten. Ieder euroland kan een aanvraag indienen voor het ESM als daar forse maatregelen tegenover staan. En of er een basis is voor het starten van onderhandelingen dat zal dus nog moeten blijken.

  Dan is volgende week de herdenkingsbijeenkomst van en voor de nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17. Het is ongelooflijk dat er al weer bijna een jaar is verstreken sinds die zwarte dag, vorig jaar 17 juli. Er is het afgelopen jaar eigenlijk geen dag voorbij gegaan, waarbij het kabinet en heel veel anderen hebben gewerkt aan de drie prioriteiten: het terughalen van de mensen en hun bezittingen, het achterhalen van de toedracht van de ramp, en het voor het gerecht brengen van de schuldigen. Onze aandacht gaat nu inmiddels vooral uit naar de tweede en derde prioriteit.

  Het concept-onderzoek onder leiding van de OVV is vorige maand rondgezonden en we verwachten in oktober een definitief rapport. Het internationaal onderzoeksteam onder leiding van het OM maakt goede vorderingen. Dat opsporingsonderzoek wordt hopelijk eind dit jaar afgerond. En het kabinet zoekt op dit moment met onze internationale partners, Maleisië, Australië, België en Oekraïne, naar de beste manier om de verantwoordelijken te berechten. En zoals u weet gaat onze eerste voorkeur uit naar een VN-tribunaal.

  Volgende week staat vooral in het teken van herdenken. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. Op overheidsgebouwen zullen we de vlag halfstok hangen, daartoe heb ik zojuist ook een vlaginstructie uitgedaan aan alle instanties. De bijeenkomst op 17 juli is nadrukkelijk van en voor familie, vrienden en bekenden van de slachtoffers. Zij worden in deze moeilijke periode weer geconfronteerd met het verlies van hun dierbaren. Daarom zullen wij volgende week samen met hen herdenken. Er zal ook een ruime regeringsvertegenwoordiging op hun verzoek bij aanwezig zijn.

Nieuws

De Rijksoverheid. Voor Nederland.