Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aantal rubrieken over deze bewindspersoon: 3

'We besteden ongeveer de helft van ons inkomen via de overheid. Daarom moet de kwaliteit van onze overheid excellent zijn, terwijl het budget de komende jaren minder wordt. We gaan bureaucratie en bestuurlijke drukte terugdringen. Burgers moeten op democratische manier invloed kunnen uitoefenen op het bestuur. Een sterke publieke sector, daar sta ik voor.'

De Rijksoverheid. Voor Nederland.