Rubriek: Regering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken.

Fotografen nemen foto's van de bordesscène op Huis Ten Bosch

Ministers van Staat

De Ministers van Staat worden voorgedragen door de ministerraad en door de Koning benoemd. Het is een eretitel die, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegekend aan politici of staatslieden die geen publieke functie meer vervullen.

Zij kunnen door de Koning worden geraadpleegd, bijvoorbeeld bij gecompliceerde staatsrechtelijke kwesties.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.