Openbare orde en veiligheid

Het is belangrijk dat iedereen in Nederland zich veilig voelt. Een prettige leefomgeving en een goed werkende rechtstaat zijn hierbij essentieel. Daarom bewaken politie en justitie de openbare orde, handhaven ze de wetten en regels. Ook proberen zij criminaliteit te voorkomen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.