Ministerie van VWS verbetert regelgeving voor zorgverleners

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de regelgeving en dienstverlening voor zorgverleners verbeteren. 

Aanpak regeldruk in de zorg

Het ministerie van VWS heeft samen met de zorgsector het actieplan ‘(Ont)regel de zorg’ opgesteld. Met deze aanpak van de regeldruk in de zorg moeten zorgverleners minder regeldruk ervaren in hun dagelijks werk. Hierdoor hebben zij meer tijd voor de patiënt of cliënt. 

In het actieplan staan ook maatregelen om de regeldruk voor patiënten en cliënten te verminderen.

Bij de uitvoering van de landelijke acties uit [Ont]Regel de Zorg werd steeds duidelijker dat regeldruk in belangrijke mate ook een lokale oorsprong heeft, d.w.z. veroorzaakt wordt door regels of werkwijzen binnen de eigen organisatie. Daarom heeft VWS een aantal instrumenten ingezet om zorginstellingen die daarmee aan de slag willen te ondersteunen, zoals de [Ont]Regelbus en lokale schrapsessies. Ook heeft VWS speciaal adviseurs benoemd voor het sociaal domein en voor de ziekenhuizen.

De bewindspersonen VWS hebben begin oktober 2019 de eerste voortgangsrapportage [Ont]Regel de Zorg gezonden aan de Tweede Kamer. De eerstvolgende voortgangsrapportage stond gepland voor juni 2020, maar is door de coronacrisis opgeschoven.

VWS is zich zeer bewust van de grote impact die de coronacrisis heeft op zorgverleners, zorginstellingen en anderen die actief zijn in of met de zorg. In deze tijd heeft corona terecht absolute prioriteit. Een aantal activiteiten van het programma [Ont]Regel de Zorg is daarom tot nader order opgeschort. De uitvoering van de landelijke acties uit het programma loopt zoveel als mogelijk door.

Op de website van (Ont)regel de zorg ziet u de voortgang van de afgesproken acties per sector.