Ontslag

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Hij moet daar een goede reden voor hebben en zich houden aan de regels uit het ontslagrecht. Uw werkgever heeft verschillende mogelijkheden om u te ontslaan. Vaak vindt ontslag plaats met wederzijds goedvinden. Komen u en uw werkgever er samen niet uit? Dan kan de werkgever u ontslaan via UWV of de kantonrechter. U kunt ook zelf ontslag nemen. Meestal zijn in het arbeidscontract daarover regels opgenomen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.