Deltaprogramma

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Nederland is een laaggelegen land met veel water. Dat maakt het land kwetsbaar voor overstromingen. De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater. En tegelijkertijd zorgen voor voldoende zoetwater. Daarom maakt de overheid plannen in het Deltaprogramma.

De Rijksoverheid. Voor Nederland