Nederland is sinds 1814 een constitutionele monarchie. Dat betekent dat de positie van de Koning is vastgelegd in de constitutie (de Grondwet). De Koning is het staatshoofd en vormt samen met de ministers de regering. De ministers zijn politiek verantwoordelijk voor wat het staatshoofd doet. Sinds 30 april 2013 is koning Willem-Alexander staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het Koninklijk Huis bestaat uit:

  • het staatshoofd (de Koning of Koningin);
  • het afgetreden staatshoofd;
  • familieleden die in de 1e en 2e graad verwant zijn aan het staatshoofd, en voor troonopvolging in aanmerking komen, en hun echtgenoten.

Ook familieleden die al lid waren voor de overgangsregeling bij de Wet lidmaatschap Koninklijk Huis uit 2002 maken deel uit van het Koninklijk Huis. Een toelichting op de overgangsregeling vindt u op Koninklijkhuis.nl.