Afval

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Afval moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Afval dat toch ontstaat moet worden gerecycled. Dat is de wens van de Rijksoverheid. Burgers en bedrijven moeten hun afval daarom zo veel mogelijk scheiden en gescheiden inleveren. Dit geldt bijvoorbeeld voor glas en papier. Gemeenten moeten op een verantwoorde manier met afval omgaan. Daarom zamelen zij huishoudelijk afval in en laten zij dat afval verwerken. Ook moeten zij zwerfafval bestrijden.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.