Afval

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

De overheid wil afval zo veel mogelijk voorkomen. En afval dat toch ontstaat vooral recyclen. Burgers moeten daarom verschillende afvalsoorten scheiden en gescheiden inleveren, zoals glas en kunststof verpakkingen. Gemeenten moeten huishoudelijk afval inzamelen en (laten) verwerken. En zwerfafval verwijderen of dit voorkomen. Ook bedrijven moeten hun afvalstoffen scheiden en gescheiden houden voor recycling.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.