Veiligheidsdiplomaat nummer 2, maart 2022

Beste lezer,

De nieuwe editie van de Veiligheidsdiplomaat is uit! Op 8 maart vierden we Internationale Vrouwendag en daarom staat deze editie in het teken van gender en veiligheid. In deze editie leest u over:

  • Voorwoord: Het verband tussen gendergelijkheid en veiligheid
  • Klimaatgeneraal Tom Middendorp over gender, klimaatverandering en veiligheid
  • Wapenexport en gender gerelateerd geweld
  • 5 vragen aan Hester Somsen, oud-directeur DVB
  • Nederland gaat nieuwe partnerschappen aan voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid
  • Vrouwen in cyber: hoe Nederland bijdraagt aan inclusieve cyberdiplomatie
  • Beatrice Fihn: de voordelen van feministisch buitenlandbeleid
  • Strategisch Kompas: wat zijn de EU-plannen voor defensie en veiligheid?
  • Geldergelijkheid in de ‘harde’ ontwapeningswereld: meer vrouwen nodig

Klik hier om naar de gehele editie te gaan! Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten,

De redactie van de Veiligheidsdiplomaat

Suggesties/tips voor de veiligheidsdiplomaat?

Heb jij een suggestie voor een artikel in de Veiligheidsdiplomaat? Mail dan naar veiligheidsdiplomaat@minbuza.nl!