Nieuwsbrief Grensoverschrijdende Samenwerking

30 september was het zo ver, de dag die in het teken stond van grensoverschrijdende samenwerking tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland. In Enschede werd de derde Grenslandconferentie georganiseerd.

Het was nodig dat "echte gesprekken", zonder een videoverbinding, plaatsvonden. Het werk voor en uit de grensregio kreeg voor mij eindelijk een gezicht.

Het hoofdthema van de Grenslandconferentie was crisisbeheersing in tijden van de pandemie. In het gesprek met bestuurders, ambtenaren en experts werd duidelijk dat op elk niveau de lijntjes kort moeten worden gehouden, om de juiste afweging te kunnen maken. Dit gesprek eindigt niet op de Grenslandconferentie in Enschede en moet gaande worden gehouden voor de inwoners van de grensregio. Online en hopelijk vaker offline, want dat doet niet alleen het verhaal, maar ook de mens goed.

Britt Elfrink, beleidsmedewerker grensoverschrijdende samenwerking Duitsland

Grenslandconferentie 2021

De samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen is op 30 september onderstreept tijdens de Grenslandconferentie. De conferentie vindt jaarlijks plaats. Na Venlo (2019) en Duisburg (2020) was dit jaar Enschede aan de beurt. De volgende Grenslandconferentie zal in maart 2022 in Aken worden gehouden. De conferentie is hét evenement voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen – enerzijds om te netwerken en anderzijds om de vorderingen van de uitvoering van de Grenslandagenda te bespreken. Dit jaar ging de aandacht vooral uit naar de ervaringen in de grensstreek tijdens de corona-pandemie.

Tijdens het plenaire gedeelte werd een corona-verklaring, “Voor een Europa zonder grenzen, ook in tijden van crisis, gepresenteerd. De verklaring stelt dat de beslissing om de grenzen tussen beide landen ononderbroken open te houden de juiste is geweest. Niettemin hebben de veranderende en verschillende regels voor inreizen, steun- en beschermingsmaatregelen mensen in de grensregio voor bijzondere uitdagingen gesteld.

Daarnaast werd tijdens het plenaire gedeelte de tweede Grenslandprijs uitgereikt. De winnaar is GrensMatch: een matchingstool voor werknemers, werkgevers en stage-zoekende studenten in de grensregio, geïnitieerd door EURES (een aan het UWV gelieerde organisatie voor Europese arbeidsbemiddeling) en Den Doelder Recruitment.  

Het plenaire gedeelte is via deze link terug te kijken.

Beeld: ©Carolien Abbink

Verkiezingen Duitsland

De Duitsers zijn op 26 september naar de stembus gegaan en hebben op een historische manier gestemd: de SPD is de grootste partij geworden met ruim 25% van de stemmen, een uitslag die voor kort niemand zich kon voorstellen. Het CDU/CSU, de partij van Merkel, bereikte een historisch dieptepunt met 24% van de stemmen. Naast de SPD zijn de grote winnaars van de verkiezingen de Groenen en de FDP, zij lijken de meest aangewezen partijen om onderhandelingen te beginnen. De meest voor de hand liggende coalitie is de Stoplichtcoalitie bestaande uit de drie grote winnaars. Het CDU/CSU zet in op de zogenoemde Jamaicacoalitie bestaande uit CDU/CSU, Groenen en FDP. Met de Stoplichtcoalitie zal Olaf Scholz Merkel opvolgen als kanselier, mocht het de Jamaicacoalitie worden dan zal het CDU/CSU weer de kanselier leveren.

Updates over de Duitse coalitievorming kunt u vinden op de website van het Duitsland Instituut Amsterdam.

Samenwerking Gasunie en North Sea Port

Gasunie en North Sea Port slaan handen ineen voor Zeeuws waterstofnetwerk. Dit “Hydrogen Delta Network NL” bouwt voort op de huidige positie van de regio voor waterstof en moet de komende jaren gestalte krijgen. Daarna volgt de aansluiting van deze regionale infrastructuur op de landelijke Nederlandse en Belgische waterstofinfrastructuur.

Eind 2025 moet de Hydrogen Delta Network NL gereed zijn. Naar verwachting wordt het Zeeuwse netwerk in 2027 verbonden met de landelijke waterstofinfrastructuur die de Gasunie in Nederland zal ontwikkelen. Deze nationale infrastructuur zal niet alleen de Nederlandse industriële clusters met elkaar verbinden, maar ook verbindingen hebben met de waterstofopslag in Noord-Nederland, Duitsland en andere delen van België.

Meer informatie over het Hydrogren Delta Network vindt u op de website van de Gasunie.

LZV's mogen grens over naar Duitsland

Langere en/of zwaardere vrachtautocombinaties (LZV’s) mogen voortaan de Nederlands-Duitse grens over. Barbara Visser (minister Infrastructuur en Waterstaat) en haar Duitse evenknie Andreas Schreuer (federale minister van Transport en Digitale Infrastructuur) hebben op 24 september de bilaterale overeenkomst ondertekend waar dit voor de drie jaar in is vastgelegd. Met het gebruik van LZV’s kan vracht efficiënter worden vervoerd en is er minder CO2-uitstoot.

Meer weten? Zie hier een nieuwsbericht.

Dag van de Stad

Op de Dag van de Stad, die dit jaar op 1 november fysiek plaatsvindt in Heerlen, komen alle thema’s van de stad, denk aan economie, wonen, klimaat, duurzaamheid, veiligheid, onderwijs, bevolkingsdaling en bouwen, samen. In bijvoorbeeld een ontwerpatelier worden herkenbare complexe vraagstukken uit diverse steden behandeld, denk aan grensoverschrijdende samenwerking. Bij een kennisexpeditie wordt op een bijzondere locatie ingegaan op hedendaagse vraagstukken zoals krimp als accelerator van verandering.

Naast dit alles zijn er last lectures van o.a. Michelle Provoost, Massih Hutak, Maarten van Rossum en Tessa Cramer. Natuurlijk kunt u ook op andere kennisexpedities in Heerlen en omgeving met o.a. Rijksbouwmeester Fransesco Veenstra.

Voor aanmelding en meer informatie over Dag van de Stad kunt u de website raadplegen

Seminar grensoverschrijdende infrastructuur

Naar aanleiding van een studie naar grensoverschrijdende samenwerking bij de totstandkoming van infrastructurele projecten wordt er op 26 november een seminar georganiseerd in Antwerpen. Het doel van de seminar is om de bevindingen van de studie te implementeren. In het seminar worden antwoorden gezocht op de vraag wat er nodig is om de uitkomsten van de studie in praktijk te brengen.

De studie kunt u hier terugvinden.

Nieuws uit de grensregio

Opening Grenslandcollege

Het Grensland College in Winterswijk is op 2 september feestelijk geopend door minister Van Engelshoven (OCW). Het Grensland College is een grensoverschrijdend onderwijsplatform dat mede mogelijk is gemaakt door o.a. een bijdrage van de provincie Gelder land en een bijdrage uit de Regio Deal Achterhoek. Het Graafschap College, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Saxion Hogeschool zullen tweejarige praktijkgerichte hbo-opleiding ontwikkelen die direct aansluiten bij de wensen en behoeften van de euregionale arbeidsmarkt.

Meer informatie kunt u vinden op de website van het Grensland College.

BGTS Baarle

Baarle-Nassau en Baarle-Hertog gaan hun samenwerking op het gebied van afvalverwerking intensiveren. Tijdens een symposium op 19 november, genaamd ‘De grens als hefboom voor bestuurlijke samenwerking’, zal de oprichtingsakte van BGTS Baarle worden ondertekend. BGTS staat voor Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking en is een juridisch instrument om grensoverschrijdende samenwerking vorm te geven.

Meer informatie over BGTS Baarle kunt u vinden op de website van gemeente Baarle-Nassau.

Agenda

 • 11 – 14 oktober 2021 - Europese week van de regio’s
 • 13 oktober 2021 - Side event Europese week van de regio’s
 • 20 – 22 oktober 2021 - AEBR Annual Event in Arnhem
 • 1 november 2021 - Sluiting aanmeldingstermijn subsidie Onbegrensd
 • 1 november 2021 - Dag van de Stad
 • 19 november 2021 - Jaarlijkse conferentie ITEM in Middelburg
 • 19 november 2021 - Symposium ‘De grens als hefboom voor bestuurlijke    
                                                 samenwerking.’
 • 26 november 2021 - Seminar grensoverschrijdende infrastructuur
 • Maart 2022 - Grenslandconferentie in Aken