Nieuwsbrief Grensoverschrijdende Samenwerking

Het zomerreces is weer op zijn eind en daarom is het weer tijd voor de maandelijkse Grensoverschrijdende Samenwerking nieuwsbrief. Maar dit keer niet zomaar eentje, want het is de laatste editie onder deze naam. Vanaf oktober zal de nieuwsbrief worden omgezet naar Nieuwsbrief Regio’s aan de grens, verbonden aan het huidige Programma Regio’s aan de grens waarin door het kabinet wordt ingezet op sterke regio’s aan de grens. Het programma Regio’s aan de grens sluit aan bij de adviezen over het vervolgbeleid op het Actieplan Bevolkingsdaling en grensoverschrijdende samenwerking. Verder verandert er niks en kun je nog steeds iedere maand een gloednieuwe editie verwachten! 

In deze editie lees je onder andere meer over de Town Deal Sterke Streken, minister Bruins Slot op werkbezoek naar Zuid- Limburg, de Regio Deal dagen en natuurlijk de rubriek Nieuws uit de regio.

Veel leesplezier!

Inschrijvingen voor nieuwe Town Deal geopend!

Op 28 juni 2022 kondigden Agenda Stad en Regio’s aan de Grens (BZK) de Town Deal ‘Sterke Streken’ aan. In een Town Deal werken middelgrote- en kleine gemeenten samen met de Rijksoverheid en relevante kennis- en marktpartijen aan een project dat gemeenten zelf inbrengen. Het doel van de Town Deal is om met inzet van gerichte expertise en ervaring uit een Impactpool een impuls te geven aan ingebrachte projecten en vernieuwende oplossingen te ontwikkelen. In deze Impactpool zitten experts en doeners uit het publieke-, private- en kennisdomein. Deze Town Deal richt zich op het stimuleren van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. Sommige gemeenten kampen met vergrijzing en ontgroening, met gevolgen voor de leefbaarheid. Tegelijkertijd neemt de belangstelling voor wonen buiten de grote stad, mede door de coronapandemie, toe. Dat biedt kansen en uitdagingen waar de Town Deal zijn tanden in zal zetten.

Meer weten over deze Town Deal of interesse om deel te nemen? Neem tot uiterlijk 14 september contact op via het Interesseformulier of door een e-mail te sturen aan onze postbus.

Webinar en Regio Deal-dagen: verbeter uw voorstel voor een Regio Deal!

Wilt u samen met regionale partners een aanvraag indienen voor een Regio Deal voor de vierde (deadline 15 november), vijfde (2023) of zesde tranche (2024)? Uw voorstel aanscherpen of meer weten over de voorwaarden? Kom dan in oktober naar een van de Regio Deal-dagen en/of meld u aan voor het webinar op 19 september.

De Regio Deal-dagen kunnen gezien worden als een verdieping op het webinar. Onderwerpen als brede welvaart, de financiering en samenwerking komen aan bod. Tijdens de Regio Deal-dagen kunt u dieper in gesprek te gaan over uw voorstel en de thema’s die in uw regio spelen.

Data en locaties Regio Deal-dagen:

Zuid-Nederland (Tilburg): maandag 3 oktober
Oost-Nederland (Arnhem): woensdag 5 oktober
West-Nederland (Den Haag): dinsdag 11 oktober
Noord-Nederland (Assen): donderdag 13 oktober

Aanmelden en meer informatie:

Webinar maandag 19 september: RVO

Regio Deal-dagen: Direct aanmelden, meer info: Elkeregiotelt.nl

Meer informatie over Regio Deals vind je op hier.

Werkbezoek Zuid- Limburg

Afgelopen maandag 5 september bracht minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse zaken en Koninkrijk relaties) een bezoek aan Zuid- Limburg. Het bezoek begon in Heerlen waar onder andere de lopende Regio Deal aan bod kwam, vervolgens naar Gulpen- Wittem waar werd gesproken over grensoverschrijdende samenwerking en tot slot stond Maastricht op het programma waar ondermijning het onderwerp van gesprek was. Een mooie inkijk in de regio en het werk van Zuid- Limburg.

Grensoverschrijdende stikstof opgave

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) wil met Duitsland ‘samenwerkende bindende afspraken’ maken om ook ‘aan die kant aan het reduceren van stikstofuitstoot te werken’. Dat zei de minister na afloop van drie werkbezoeken aan melkveehouders in de Duitse grensstreek. Dat is nodig omdat vanwege de uitstoot in Duitsland, de stikstofreductie in grensregio’s niet wordt gehaald. De minister heeft aangegeven ruimte te willen bieden aan maatwerk voor deze gebieden.

Hierover zijn door Omtzigt en het CDA ook Kamervragen gesteld.

Meer weten hierover? Lees hier het hele nieuwsbericht en hier de Kamervragen.

Inschrijvingen voor de EURegionsweek 2022 geopend!

Van 10 tot en met 13 oktober is het tijd voor de EURegionsWeek2022. De EURegionsWeek is het grootste jaarlijkse evenement in Brussel dat gewijd is aan de samenhang van beleid. Deze vier dagen zullen in het teken staan van groene transitie, territoriale cohesie, digitale transitie en jongeren empowerment. Het event kan ook online worden bijgewoond. 

Hier vind je meer informatie en kun je aanmelden.

Nieuws uit de regio

  • Cultuurtrainingen door Radboud into Languages

Succesvolle grensoverschrijdende samenwerking begint bij een beter begrip van elkaars taal en cultuur. Voor bestuurders in de grensregio is de taal vaak hindernis, waardoor gesprekken minder soepel verlopen. Of ze voelen onbegrip of weerstand die ze zelf niet goed kunnen verklaren.

Daarom organiseert Radboud into Languages voor Euregio's, gemeenten en provincies taal- en cultuurtrainingen. Duitse en Nederlandse bestuurders aan beide zijden van de grens leren in een, twee of drie dagen hoe ze effectiever kunnen communiceren met hun buren. Het doel van de trainingen is om de communicatievaardigheid in concrete werkgerelateerde situaties te verbeteren. Maar het is natuurlijk ook een mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen of bestaande contacten te verdiepen.

Kijk hier voor meer informatie en een sfeerimpressie van een training.

  • ITEM Rondetafel grensarbeiders

Op 15 juni 2022 vond het Next ITEM - Rondetafelgesprek over thuiswerken en de problemen van grensarbeiders plaats. Een gesprek met werkgevers, Tweede Kamerleden, ministeries en betrokkenen om van gedachten te wisselen over de maatschappelijke impact en oplossingsrichtingen. Werkgevers met grensarbeiders werden hierbij ook uitgenodigd om na te denken over de zakelijke en maatschappelijke impact.

Hier lees je de reflecties van het rondetafelgesprek.