Nieuwsbrief SZW

Een selectie van het nieuws van de afgelopen periode op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Strengere aanpak fraude met uitkering

Staatssecretaris Tamara van Ark scherpt de toegang tot de bijstand aan voor mensen met openstaande vorderingen en boetes wegens fraude in de sociale zekerheid. Zij kunnen nu nog in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering, ook wanneer zij aanmerkelijke bezittingen hebben in binnen- of buitenland. De wet zorgt er voor dat het bezit eerst verkocht moet worden of de schuld afgelost, voordat er sprake kan zijn van het verstrekken van een uitkering.

Strengere aanpak fraude met uitkering

€ 50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb

Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer. Over een paar weken kunnen mkb’ers daarom een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

€50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart

Alcohol- en drugstesten mogelijk maken voor chemiebedrijven

Waar zich grote veiligheidsrisico’s kunnen voordoen doordat werknemers onder invloed verkeren van alcohol of drugs, moeten deze werknemers van de werkvloer geweerd kunnen worden. Niet alleen voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van hun collega’s. Daarom verkent staatssecretaris Tamara van Ark voor chemiebedrijven, die onder het besluit risico zware ongevallen (Brzo) vallen de mogelijkheid om bij werknemers alcohol- en drugstesten af te nemen.

Alcohol- en drugstesten mogelijk maken voor chemiebedrijven

Internetconsultatie Wet arbeid vreemdelingen

Op internet is het wijzigingsvoorstel van de Wet arbeid vreemdelingen gepubliceerd.

De Wet arbeid vreemdelingen (Wav) regelt de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor personen van buiten de Europese Economische Ruimte. In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) zijn nadere regels hierover opgenomen. Het doel van de wijzigingen is het meer flexibel en toekomstbestendig maken van de Wav en BuWav en het versterken van de positie van werknemers.

Internetconsultatie Wet arbeid vreemdelingen

Sam& start landelijke campagne over kinderarmoede

Kinderarmoede komt vaker voor dan veel mensen denken. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim tweeduizend Nederlanders in opdracht van Samen voor alle Kinderen (Sam&). Gemiddeld groeit 1 op de 12 kinderen in ons land op in armoede. Vanuit de overtuiging dat je dit vraagstuk alleen sámen kunt oplossen, hebben zij hun campagne gestart met als doel in 2020 alle kinderen in armoede te bereiken.

Sam& start landelijke campagne over kinderarmoede