Deltacommissaris

 De Deltacommissaris bewaakt de voortgang van het Deltaprogramma en rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) daarover.

Contactgegevens Deltacommissaris

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 456 78 73
Internet
Deltacommissaris
Contact met de Deltacommissaris

Bezoekadres

  • Zurichtoren
  • Muzenstraat 93 16e verdieping
  • 2511 WB Den Haag

Postadres

  • Postbus90653
  • 2509 LR Den Haag

Social media

De Deltacommissaris is bereikbaar via Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving Deltacommissaris

De Deltacommissaris bewaakt de voortgang van het Deltaprogramma en rapporteert daarover aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het Deltaprogramma is een programma om Nederland te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater.  De deltacommissaris kan gevraagd en ongevraagd adviseren over (onderdelen) van het Deltaprogramma.

Deltacommissaris