Nederlandse Gasunie

De Nederlandse Gasunie zorgt voor het transport van aardgas in Nederland en Noord-Duitsland en ontwikkelt de gasinfrastructuur.

Contactgegevens Nederlandse Gasunie

Contactgegevens

Telefoonnummer
(050) 521 91 11
E-mailadres
info@gasunie.nl
Internet
Gasunie
Contact met Gasunie

Bezoekadres

  • Nederlandse Gasunie
  • Concourslaan 17
  • 9727 KC Groningen

Postadres

  • Postbus 19
  • 9700 MA Groningen

Gasunie Transport Services B.V.

Concourslaan 17
9727 KC Groningen
Postbus 181
9700 AD Groningen
Telefoon: (050) 521 22 55
Fax (050) 521 19 15
E-mail: info@gastransport.nl

Taakomschrijving Gasunie

Gasunie beheert en onderhoudt de infrastructuur voor transport en opslag van gassen in Nederland en Noord-Duitsland. Gasunie heeft 2 dochterondernemingen die het gastransportnet beheren. In Duitsland is dit Gasunie Deutschland. In Nederland is dat Gasunie Transport Services (GTS).

Nederlandse Gasunie