Onderwijsraad

De Onderwijsraad geeft de regering advies op het gebied van beleid en wetgeving voor het onderwijs.

Contactgegevens Onderwijsraad

Contactgegevens

Telefoonnummer
Telefoon: (070) 310 00 00
Internet

Contact met Onderwijsraad

Bezoekadres

  • Prins Willem Alexanderhof 20 Den Haag
  • 2595 BE Den Haag

Factuuradres

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) accepteert namens het ministerie van OCW alleen nog e-facturen. Het FDC neemt facturen per mail of per post niet langer in behandeling. Deze gaan retour.

Meer informatie is te vinden in de Financiƫle Bijsluiter en bij de Helpdesk E-factureren.

E-mail voor vragen over betaling of het versturen van een herinnering of aanmaning: fdc@minszw.nl.

Taakomschrijving Onderwijsraad

De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs. Ook de Eerste en Tweede Kamer kunnen de Onderwijsraad om advies vragen.

Kaart

Onderwijsraad