Onderwijsraad

De Onderwijsraad adviseert regering en parlement op het gebied van beleid en wetgeving voor het onderwijs.

Contactgegevens Onderwijsraad

Contactgegevens

Telefoonnummer
Telefoon: (070) 310 00 00
E-mailadres
secretariaat@onderwijsraad.nl
Internet
Onderwijsraad
Contact met de Onderwijsraad

Bezoekadres

  • Prins Willem Alexanderhof 20 Den Haag
  • 2595 BE Den Haag

Factuuradres

Het Financieel Dienstencentrum (FDC) accepteert namens het ministerie van OCW alleen nog e-facturen. Het FDC neemt facturen per mail of per post niet langer in behandeling. Deze gaan retour.

Meer informatie is te vinden in de Financiële Bijsluiter en bij de Helpdesk E-factureren.

E-mail voor vragen over betaling of het versturen van een herinnering of aanmaning: fdc@minszw.nl.

Social media

De Onderwijsraad is bereikbaar via Twitter en LinkedIn.

Taakomschrijving Onderwijsraad

De Onderwijsraad adviseert de regering en de Eerste en Tweede Kamer over onderwijsbeleid en onderwijswetgeving. De raad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd.

De adviezen van de raad gaan over alle vormen van onderwijs. Van voorschoolse voorzieningen tot aan postuniversitair onderwijs en een leven lang ontwikkelen.

Onderwijsraad