Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut doet onderzoek naar de effecten van wetenschap en technologie op de samenleving.

Contactgegevens Rathenau Instituut

Contactgegevens

Telefoonnummer
(070) 342 15 42
E-mailadres
info@rathenau.nl
Internet
Rathenau Instituut
Contact met het Rathenau Instituut

Bezoekadres

  • Anna van Saksenlaan 51
  • 2593 HW Den Haag

Social media

Het Rathenau Instituut is bereikbaar via Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en Youtube.

Taakomschrijving Rathenau Instituut

Het Rathenau Instituut houdt zich bezig met onderzoek en debat over de invloed van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving. Elke 2 jaar stelt het een werkprogramma vast met thema's die aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld:

  • digitalisering;
  • klimaat;
  • gezondheid;
  • kennis voor transities.

Ook doet het instituut onderzoek op verzoek van derden. Bijvoorbeeld voor ministeries, overheden of publieke organisaties.

Rathenau Instituut