Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken (Stichting SNP)

In de Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) werken Nederlandse nationale parken samen aan de bescherming en ontwikkeling van de natuur.    

Contactgegevens Stichting SNP

Contactgegevens

E-mailadres
snp@steenwijkerland.nl
Internet

Contact met de Stichting SNP

Bezoekadres

  • Gemeente Steenwijkerland
  • Vendelweg 1
  • 8331 XE Steenwijk

Postadres

  • Postbus 2527
  • 8375 ZP Oldemarkt

Taakomschrijving Stichting SNP

Stichting SNP is een samenwerkingsverband van nationale parken, de overheid, grondeigenaren, terreinbeheerders en natuurorganisaties. De eigenaren en beheerders van de deelnemende parken beschermen en ontwikkelen de kwaliteit van de natuur. Zij werken hierbij samen met andere partijen, zoals Staatsbosbeheer.

Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken (Stichting SNP)