Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

5.179 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op de laatste documenten

Kamerbrief over 1e deelbesluit Wob-verzoeken Cornelius Haga Lyceum

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over het 1e deelbesluit op de verzoeken om documenten over het Cornelius Haga Lyceum. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2019

Kamerbrief over stand van zaken uitslagbepaling eindexamen bij het Calvijn College

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede kamer over de stand van zaken inzake de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-06-2019

Uitstelbrief over het bericht Universiteiten nemen spionagerisico voor lief

Minister Van Engelshoven laat de Tweede Kamer weten dat zij de antwoorden op vragen over het bericht Universiteiten nemen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-06-2019

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat te weinig leraren getraind zijn in de aanpak van radicalisering.

Minister Slob beantwoordt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vragen van de Kamerleden Becker en ...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-06-2019

Kamerbrief over het nader onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs over EIUAS

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer het rapport van het nader onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs over ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-06-2019

Kamerbrief over groepsgrootte en leerling-leraarratio in basisonderwijs 2018

Minister Slob stuurt een brief over de gemiddelde groepsgrootte (het aantal leerlingen per klas) en de leerling-lerraarratio (het ...

Kamerstuk | 17-06-2019

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Calvijn College verprutst examens'

Minister Slob beantwoordt vragen over problemen met de examens op het Calvijn College in Amsterdam.

Kamerstuk: Kamervragen | 17-06-2019

Kamerbrief over vertraging bepalen uitslag eindexamen vmbo-kb Calvijn-college Amsterdam

Minister Slob stuurt een brief over de vertraging bij de bepaling van de eindexamenuitslag vmbo-kb (kaderberoepsgerichte leerweg) ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2019

Kamerbrief over toekomst publieke omroep

Minister Slob beschrijft de visie van het kabinet voor de toekomst van het publieke omroepbestel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-06-2019

Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Scriptie onvoldoende? Dan ook geen beloning voor docent’.

Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen van het Kamerlid Özdil (GroenLinks) over het bericht ‘Scriptie onvoldoende? Dan ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-06-2019