Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

4.943 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over het gezamenlijk begrippenkader toelating en selectie in de master

Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over het gezamenlijk begrippenkader toelating en selectie in de master.

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-04-2019

Begrippenkader toelating en selectie in de master

In het regeerakkoord staat beschreven dat er een kader komt voor de toelating tot de master. De uitwerking van dit kader staat in ...

Publicatie | 15-04-2019

Kamerbrief over adviescommissie bescherming cultuurgoederen

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar brief aan de Raad voor Cultuur met het verzoek om ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-04-2019

Besluit op Wob-verzoek over de uitvoeringsvergunning voor het werk ‘Boschbrand’

Besluit op verzoek om informatie openbaar te maken over de uitvoeringsvergunning voor het werk ‘Boschbrand’. Het verzoek is ...

Wob-verzoek | 12-04-2019

Kamerbrief over stelseladvies Raad voor Cultuur 2021-2024

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer het stelseladvies Raad voor Cultuur 2021-2024.

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-04-2019

Kamerbrief over rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord Voorstel van wet tot wijziging van de Wet ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-04-2019

Klachtbehandeling in het onderwijs

Overzicht klachtenbehandeling in het onderwijs.

Publicatie | 12-04-2019

Nadere memorie van antwoord inzake wijziging rentemaatstaf lening hoger onderwijs

Nadere memorie van antwoord Voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de ...

Kamerstuk: Nadere memorie van antwoord | 12-04-2019

Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur

Het stelseladvies van de Raad voor Cultuur over de periode 2021-2024.

Rapport | 12-04-2019

Kamerbrief bij overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs

Minister Van Engelshoven en minister Slob sturen het overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-04-2019