Zoekt u een document van voor 2016 en kunt u dat hier niet vinden? Kijk dan in het webarchief van Rijksoverheid.nl.

4.672 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Subsidieregeling borstimplantaten transvrouwen

Regeling | 30-01-2019

Ontwerp Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019-2023

Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van [datum], nr. PO/1406996, houdende regels met betrekking ...

Regeling | 29-01-2019

Kamerbrief over eindevaluatie wet passend onderwijs

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over regiogesprekken inzake de eindevaluatie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-01-2019

Kamerbrief met reactie op brieven over ontwikkeling meetinstrument voortgang kleuters

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageert op een briefwisseling tussen de Werk- en Steungroep ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-01-2019

Beantwoording Kamervragen over effecten decentrale selectie bij universiteiten

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen over de effecten van decentrale selectie op de samenstelling van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-01-2019

Aanbiedingsbrief bij Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019-2023

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt het ontwerp van de Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-01-2019

De kracht om door te zetten

Hoe kunnen we de impasse rondom thuiszitten doorbreken? Advies over doorzettingsmacht in situaties waarin sprake is van een ...

Rapport | 29-01-2019

Nieuwsgierig en betrokken

Nederland presteert in de wetenschap op hoog niveau, onder andere door de goede samenwerking tussen verschillende partijen in ons ...

Publicatie | 28-01-2019

Infographic hoofdlijnen nieuwe wetenschapsbeleid

Deze infograhic schetst de hoofdlijnen van het nieuwe wetenschapsbeleid (visie, ambities en beleidsprioriteiten).

Publicatie | 28-01-2019

Aanbieding Wetenschapsbrief 'Nieuwsgierig en betrokken - de waarde van wetenschap'

Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Wetenschapsbrief Nieuwsgierig en betrokken - de waarde van wetenschap'. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-01-2019