Ambassade van de Republiek Guatemala ('S-Gravenhage)

Contactgegevens

Adres
Javastraat 44
2585 AP 'S-Gravenhage
Telefoon
(070) 302 02 53/356 02 89
Fax
(070) 360 22 70

Nationale dag

15 september

Hoofd Post
Naam Functie Datum indiensttreding
de heer Luis Raúl ESTÉVEZ LÓPEZ Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur 24-08-2016
Medewerkers
Naam Functie Datum indiensttreding
de heer Lesther Antonio ORTEGA LEMUS Ministre-Conseiller 16-11-2016
mevrouw Celeste Amparo MARINELLI BLOCK Raad 17-11-2014
mevrouw Lucia RODRIGUEZ FETZER Eerste Secretaris 01-08-2013
mevrouw Claudia Fidelia Yael DE LEON AGUIRRE Attaché (Handelsaangelegenheden) 15-09-2012
De Rijksoverheid. Voor Nederland