Ambassade van het Koninkrijk Denemarken ('S-Gravenhage)

Contactgegevens

Adres
Koninginnegracht 30
2514 AB 'S-Gravenhage
Telefoon
(070) 302 59 59
Fax
(070) 302 59 50

Nationale dag

5 juni

Hoofd Post
Naam Functie Datum indiensttreding
Z.E. de heer Ole Emil MOESBY Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur 04-09-2013
Medewerkers
Naam Functie Datum indiensttreding
de heer Erik Bering POULSEN Ministre-Conseiller 01-08-2016
de heer Jesper HJORTENBERG Minister (Juridische Aangelegenheden) 01-09-2010