Ambassade van het Koninkrijk Denemarken ('s-Gravenhage)

Contactgegevens

Adres
Koninginnegracht 30
2514AB 's-Gravenhage
Telefoon
+31 70 302 59 59
Fax
+31 70 302 59 59

Contactgegevens Honorair Consulaat van het Koninkrijk Denemarken

Adres
Pottebakkersrijge 16
9718AG Groningen
Telefoon
+31 6 51 191 735

Contactgegevens Honorair Consulaat van het Koninkrijk Denemarken

Adres
Veldweg 12
Willemstad
Telefoon
+599 9 869 66 86
Fax
+599 9 869 66 86

Contactgegevens Honorair Consulaat van het Koninkrijk Denemarken

Adres
Barbara Strozzilaan 388
1083HN Amsterdam
Telefoon
+31 20 575 17 79

Contactgegevens Vice honorair consulaat van het Koninkrijk Denemarken

Adres
L.G. Smith Boulevard 82
Oranjestad
Telefoon
+297 582 46 22
Fax
+297 (5) 82 16 27

Nationale dag

05-06

Hoofd Post
Naam Functie Datum indiensttreding
Z.E. de heer Jens-Otto HORSLUND Buitengew – Gevolm Ambassadeur 13-09-2017
Medewerkers
Naam Functie Datum indiensttreding
de heer Jesper HJORTENBERG Minister (Juridische Aangelegenheden) 01-09-2010
Ministre-Conseiller Anne Møller Ege Ministre-Conseiller 01-08-2019
Social Attache Kristine Nordentoft Gustav Social Attaché 01-08-2018