Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over verplichte ISA in auto’s

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over verplichte ISA in auto’s