Kamerbrief bij Ontwerp-Besluit tot wijziging van het Besluit voertuigen in verband met tellerfraude

Minister Van Nieuwenhuizen stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit voertuigen in verband met het doorvoeren van verbeteringen in de aanpak van tellerfraude. Zij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure.

Kamerbrief bij Ontwerp-Besluit tot wijziging van het Besluit voertuigen in verband met tellerfraude (PDF | 1 pagina | 174 kB)