Besluit op Wob-/Woo-verzoek over laag tarief vennootschapsbelasting

Besluit op een verzoek om informatie over het lage tarief in de vennootschapsbelasting. Het verzoek is op 10 december 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Woo-besluit over laag tarief vennootschapsbelasting (PDF | 6 pagina's | 143 kB)

Lijst van documenten bij Woo-besluit laag tarief vennootschapsbelasting (PDF | 2 pagina's | 108 kB)

Bijlagen bij Woo-besluit laag tarief vennootschapsbelasting (PDF | 56 pagina's | 24,2 MB)