Mededeling toekenning hardheidsclausule voortzetting gehandicaptenregeling

Mededeling over het toepassen van de hardheidsclausule (artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen).

Mededeling toekenning hardheidsclausule voortzetting gehandicaptenregeling