Beslisnota's deel 2 bij Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's deel 2 bij Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling (PDF | 21 pagina's | 10,7 MB)