Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota naar aanleiding verslag wetswijziging Wet implementatie richtlijn kleineondernemersregeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief nota naar aanleiding verslag wetswijziging Wet implementatie richtlijn kleineondernemersregeling (PDF | 2 pagina's | 845 kB)