VERVALLEN Memorie van toelichting bij Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling

De vervallen memorie van toelichting bij de wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpassing van de kleineondernemersregeling (Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling).

VERVALLEN Memorie van toelichting bij Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling (PDF | 40 p's | 11,8 MB)