Beslisnota bij Kamerbrief bij Trendanalyse biotechnologie 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij Trendanalyse biotechnologie 2023 (PDF | 2 pagina's | 132 kB)