Kamerbrief bij advies Raad voor Cultuur gevolgen COVID 19

Minister Van Engelshoven stuurt het advies 'Onderweg naar overmorgen' van de Raad voor Cultuur naar de Tweede Kamer. Het advies geeft oplossingen voor de gevolgen van de corona-uitbraak voor de culturele sector. Zij verwacht dat zij de Kamer op verschillende momenten kan informeren over haar inhoudelijke reactie op dit advies.

Kamerbrief bij advies Raad voor Cultuur gevolgen COVID 19 (PDF | 1 pagina | 185 kB)