Juli 2020: Een ‘anderhalvemeter zomer’ en langzaam oplopende besmettingen

De maand start rustig. Maar in de loop van de maand lopen het aantal besmettingen weer op. Vooral in de grote steden. Aan het einde van de maand is er een persconferentie over de zorgen van de oplopende besmettingen waarin iedereen wordt opgeroepen zich aan de basisregels te houden. Vooralsnog worden er geen extra maatregelen getroffen.

Een ‘anderhalvemeter zomer’ en langzaam oplopende besmettingen

Overzicht gebeurtenissen