Documenten - Corporate governance

68 documenten over Corporate governance

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanbiedingsbrief bij memorie van Antwoord Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders.

Minister Dekker stuurt de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel voor wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet ...

Kamerstuk | 27-06-2019

Memorie van Antwoord Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

Minister Dekker reageert op het voorlopig verslag van de Eerste kamer over het wetsvoorstel voor wijziging van Boek 2 van het ...

Rapport | 27-06-2019

Kamerbrief over wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Minister Dekker reageert op 2 verzoeken van de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer naar aanleiding ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-05-2019

Kamerbrief over onderzoek naar dubbel stemrecht voor langdurig aandeelhouderschap

Minister Dekker reageert op het verzoek om informatie over het onderzoek naar dubbel stemrecht voor langdurig aandeelhouderschap. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-05-2019

Voortgangsbrief modernisering ondernemingsrecht

Afschrift van de brief van minister Dekker aan de Tweede Kamer over veranderingen in het ondernemingsrecht.

Rapport | 14-05-2019

Kamerbrief over Verzamelwet 2018 en jaarrekeningenrecht

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van een recente wetswijziging voor de digitale aanlevering van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-04-2019

Algemene mededeling over de jaarrekening boekjaar 2018

Het document informeert ondernemingen over de gevolgen van de wetswijziging voor de digitale aanlevering van de jaarcijfers van ...

Rapport | 26-04-2019

Kamerbrief met reactie op amandementen bij wetsvoorstel aanhoudersbetrokkenheid

Minister Dekker bevestigt zijn advies over enkele gewijzigde amendementen uit het wetsvoorstel voor de invoering van  de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-04-2019

Nota van wijziging aandeelhoudersbetrokkenheid

De nota bevat enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel ...

Rapport | 27-03-2019

Aanbiedingsbrief nota van wijziging wetsvoorstel aandeelhoudersbetrokkenheid

Minister Dekker stuurt de nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het ...

Kamerstuk | 27-03-2019