Documenten - Corporate governance

46 documenten over Corporate governance

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Besluit op Wob-verzoek over gedragscode eerlijke handelspraktijken in agrofoodsector

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 12 juli 2018 een deelbesluit genomen op een verzoek in het ...

Wob-verzoek | 12-07-2018

Regels ter uitvoering van richtlijn over Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Regels ter uitvoering van de richtlijn over de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 25-06-2018

Kamerbrief over Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Eerste Kamer een brief over het voorstel van wet ter bescherming van niet-openbaar gemaakte ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-06-2018

Kamerbrief met kabinetsreactie op slotdocument Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet op het slotdocument van de Monitoring Commissie Corporate ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-2018

Besluit op Wob-verzoek Leningen tussen directeuren-grootaandeelhouders en hun besloten vennootschappen (bv's)

De staatssecretaris van Fianciën heeft op 14 maart 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid ...

Wob-verzoek | 14-03-2018

Rapport 'Evaluatie Wet bestuur en toezicht'

Het rapport evalueert de Wet bestuur en toezicht 3 jaar na de inwerkingtreding.

Rapport | 20-12-2017

Kamerbrief bij evaluatie Wet bestuur en toezicht

Minister Dekker (JenV) stuurt het rapport 'Evaluatie Wet bestuur en toezicht' naar de Eerste Kamer.

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-12-2017

Rapport 'Evaluatie Wet bestuur en toezicht'

Het rapport bevat een evaluatie van de Wet bestuur en toezicht sinds de inwerkingtreding. De wet houdt verband met bestuur en ...

Rapport | 15-12-2017

Kamerbrief met evaluatie Wet bestuur en toezicht

Minister Dekker (JenV) informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de Wet bestuur en toezicht in verband met bestuur en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-12-2017

Rapport 'Evaluatie Wet bestuur en toezicht. Samenvatting'

Het rapport bevat de samenvatting van het evaluatieonderzoek naar de Wet bestuur en toezicht sinds de inwerkingtreding.

Rapport | 15-12-2017