Wat zijn de gezondheidsrisico’s van militaire radarsystemen?

Radarstraling is een vorm van elektromagnetische straling. Volgens de huidige inzichten geeft blootstelling aan radarstraling geen verhoogde kans op kanker.

Effecten van radarstraling

Andere lange termijn effecten zijn niet bekend. Het enige effect van radarstraling is opwarming van (delen van) het lichaam. Overmatige opwarming kan wel tot gezondheidsschade leiden. Zo kan bijvoorbeeld verbranding optreden of na te hoge blootstelling vertroebeling van de ooglens (staar) ontstaan.

Röntgenstraling

Werkt een monteur in de omgeving van een onbeschermde zendbuis van een radar? Dan is er kans op blootstelling aan radarstraling en röntgenstraling.

Deze straling wordt ook wel parasitaire röntgenstraling genoemd. De energie van deze straling is laag. De stralingsdosis die hierdoor kan worden opgelopen, is lager dan de toegestane limieten. De kans op gezondheidsproblemen (waaronder kanker) is daarom niet hoger dan voor personen die niet als monteur hebben gewerkt.