Wat zijn de gezondheidsrisico’s van het werken met radarsystemen?

Radarstraling is een vorm van elektromagnetische straling. Volgens de huidige inzichten geeft blootstelling aan radarstraling geen verhoogde kans op kanker.

Effecten van radarstraling

Andere lange termijn effecten zijn niet bekend. Het enige effect van radarstraling is opwarming van (delen van) het lichaam. Overmatige opwarming kan wel tot gezondheidsschade leiden. Zo kan bijvoorbeeld verbranding optreden of na te hoge blootstelling vertroebeling van de ooglens (staar) ontstaan.

Röntgenstraling

Werkt een monteur in de omgeving van een onbeschermde zendbuis van een radar? Dan is er kans op blootstelling aan radarstraling en röntgenstraling.

Deze straling wordt ook wel parasitaire röntgenstraling genoemd. De energie van deze straling is laag. De stralingsdosis die hierdoor kan worden opgelopen, is lager dan de toegestane limieten. De kans op gezondheidsproblemen (waaronder kanker) is daarom niet hoger dan voor personen die niet als monteur hebben gewerkt.

Onderzoek gezondheidseffecten werken met HAWK-radar

Belgische militairen die hebben gewerkt met het HAWK-radarsysteem, overlijden vaker aan kanker. Het is onduidelijk wat de precieze oorzaak is. Dit blijkt uit een gezondheidsonderzoek naar de gezondheidseffecten werken met HAWK-radar uit 2008. Er is geen soortgelijk onderzoek onder Nederlandse militairen geweest.