Hoe kan ik een bewijs van militaire dienst (dienstplichtverklaring) aanvragen?

U kunt schriftelijk een dienstplichtverklaring aanvragen als u moet bewijzen dat u de militaire dienstplicht heeft vervuld.

Reden aanvraag verklaring

U kunt de verklaring gebruiken voor het (laten) vaststellen van uw pensioenjaren. Of bijvoorbeeld om uw ambtsjubileum vast te stellen als u bij Defensie of de overheid werkt.

Inhoud dienstplichtverklaring

In de dienstplichtverklaring staat of u wel of niet heeft voldaan aan de verplichtingen van de militaire dienstplicht. Als u de dienstplicht heeft vervuld, staat ook het tijdvak van uw dienstplicht aangegeven.

Dienstplichtverklaring aanvragen

Een dienstplichtverklaring of een diensttijdverklaring moet u per brief of e-mail aanvragen. Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs en het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier als bijlage mee. En geef aan op welk postadres u de verklaring wilt ontvangen.

U stuurt de brief onder vermelding van 'aanvraag dienstplichtverklaring' naar:

Dienstencentrum Human Resources (DC HR)
Postbus 90090
3509 AB Utrecht

of via e-mail naar dienstplichtzaken@mindef.nl

Verklaring vervangende dienstplicht aanvragen

Een bewijs van de vervangende dienstplicht vraagt u per brief aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stuur een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee. En geef aan op welk postadres u de verklaring wilt ontvangen.

U stuurt de brief onder vermelding van 'aanvraag vervangende dienstplichtverklaring' naar:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel
Postbus 90801
2509 LV Den Haag