Dienstenwet - Stb 2009 503

Wet van 12 november 2009 tot implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op dei nterne markt