Memorie van Toelichting Aanpassingswet

Aanpassing van diverse wetten ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376 /6) (Aanpassingswet dienstenrichtlijn).

Memorie van Toelichting Aanpassingswet (PDF | 18 pagina's | 60 kB)