Memorie van Toelichting Dienstenwet

Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet)