Beleidsdraaiboek Afrikaanse paardenpest

Dit draaiboek dient enerzijds als “checklist” voor de te nemen maatregelen bij een uitbraak  van de Afrikaanse paardenpest (APP) en anderzijds worden de verschillende maatregelen en de beleidsbeslissingen onderbouwd en toegelicht. Het is gebaseerd op de Europese bestrijdingsrichtlijn 92/35/EEG.