Heb ik een vergunning nodig voor verbouwing of restauratie van een beschermd monument?

Voor verbouwing of restauratie van uw monument heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor sloopwerk, een nieuwe uitbouw, het opnieuw voegen van een hele gevel of de vervanging van historisch glas in een raam.

Omgevingsvergunning aanvragen

U kunt de omgevingsvergunning online aanvragen via het Omgevingsloket of via de website van uw gemeente. In het Omgevingsloket kunt u ook de vergunningscheck invullen. Dan weet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Overleg met gemeente voor aanvraag omgevingsvergunning

Bij twijfel over de aanvraag van een omgevingsvergunning kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. In de meeste gevallen is het voeren van een overleg met de gemeente voorafgaand aan de aanvraag hoe dan ook een goed idee. Dan krijgt u precies te horen aan welke indieningsvereisten de aanvraag moet voldoen. Ook voorkomt u daarmee vertraging later in de procedure.

Geen vergunning nodig voor kleine ingrepen

U hebt geen vergunning nodig voor normaal onderhoud waarbij detaillering, profilering, vormgeving, materiaalsoort en kleur niet wijzigen. Bijvoorbeeld als u de kozijnen en deuren van uw huis wilt overschilderen in dezelfde kleur en u de oude verflagen niet weghaalt.

Om er zeker van te zijn of iets vergunningvrij is, kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente. Ook  biedt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een brochure over activiteiten bij rijksmonumenten waarvoor u geen vergunning nodig heeft.

Verbouwen binnen beschermd stads- of dorpsgezicht

Als u wilt (ver)bouwen binnen een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht, moet u contact opnemen met de gemeente. Gemeenten geven hiervoor de vergunning af. Zij controleren of de werkzaamheden volgens de regels gaan. In de meeste gevallen wordt de vergunning voor advies voorgelegd aan de monumenten- en/of welstandscommissie.

Vragen over de verbouwing of restauratie van een monument kunt u ook bij uw gemeente stellen.