Heb ik een vergunning nodig voor verbouwing of restauratie van een monument?

Voor verbouwing of restauratie van uw monument heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor sloopwerk, een nieuwe uitbouw of de vervanging van historisch glas in een raam. Ook kan nog een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig zijn: een bouwvergunning.

De gemeente behandelt de aanvraag. In sommige gevallen geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) advies aan de gemeente. Bijvoorbeeld als het om een grote ingreep gaat zoals sloop of herbestemming. 

Omgevingsvergunning aanvragen

U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via de website van uw gemeente of via Omgevingsloket online. Hier kunt u ook de vergunningcheck invullen. Dat weet u of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Geen vergunning nodig voor kleine ingrepen monument

Normaal onderhoud en bepaalde ingrepen die het monument niet wijzigen zijn vergunningsvrij. Bijvoorbeeld als u de kozijnen en deuren van uw huis wilt overschilderen in dezelfde kleur, zonder de oude verflagen weg te halen.

Monument restaureren of verbouwen

Voor vragen over de verbouwing of restauratie van een rijksmonument kunt u terecht bij uw gemeente. Bovendien kunt u daar terecht als u wilt (ver)bouwen binnen een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht.

Gemeenten geven hiervoor vergunningen af. Zij controleren of de verbouwing of restauratie volgens de regels gaat.