Eindrapport vooronderzoek Doortrappen

Dit rapport geeft inzicht in de programmatheorie van Doortrappen en brengt de inspanningen en activiteiten die momenteel worden ingezet in kaart. Ook de kennisbehoefte bij de verschillende betrokken partijen en wat de belangrijkste meetbare indicatoren zijn voor het vervolg waren onderwerp van onderzoek.

Eindrapport vooronderzoek Doortrappen (PDF | 41 pagina's | 1,3 MB)

Programma Doortrappen

Doortrappen is een aanpak om de fietsveiligheid onder ouderen te bevorderen.