Aanbiedingsbrief bij nalevingsverslagen geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen

Minister Schultz van Haegen (IenM) en staatssecretaris Dijksma (IenM) sturen verslagen over de naleving van de geluidproductieplafonds langs rijkswegen en spoorwegen naar de Tweede Kamer.