Documenten - Gemeenten

978 documenten over Gemeenten

Alleen de eerste 200 documenten zijn getoond. Pas, indien gewenst, uw zoekopdracht aan om de resultaten te beperken.

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Aanbiedingsbrief bij wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018

Aanbiedingsbrief van minister Ollongren (BZK) aan de Eerste Kamer bij het memorie van antwoord inzake wijziging van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-10-2018

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018

Memorie van Antwoord inzake wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende ...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 16-10-2018

Kamerbrief nationaal programma berging vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog

Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de instelling van een nationaal programma berging vliegtuigwrakken met ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-10-2018

Advies afwegingskader en kenniscentrum conventionele explosieven

Advies afwegingskader en kenniscentrum conventionele explosieven.

Publicatie | 16-10-2018

Kamerbrief over jaarverantwoording gemeenten voor het verslagjaar 2017

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de jaarverantwoording van de gemeenten over het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2018

Analyse van de uitkomsten voor het verslagjaar 2017

Analyse van de uitkomsten voor het verslagjaar 2017.

Rapport | 15-10-2018

Kamerbrief over 'Gezond vertrouwen' over ontwikkeling van het Wmo-toezicht

Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer de beleidsreactie op de jaarrapportage ‘Gezond vertrouwen’ van de Inspectie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-10-2018

Overzicht City Deals

Overzicht van City Deals tussen gemeenten en Rijk.

Kamerstuk | 12-10-2018

Brief over digitale berichten aan overledenen

Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Nationale Ombudsman een reactie op zijn verkenning naar digitale berichten aan overledenen ...

Brief | 12-10-2018

Kamerbrief uitwerking en planning acties en maatregelen ter versterking integriteit lokaal bestuur en aanpak bestuurlijke problemen

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de versterking van de integriteit van het lokaal bestuur en de aanpak ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-10-2018