Gevaarlijke stoffen en risicovolle bedrijven

Bedrijven als chemische fabrieken en tankstations werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Het zijn 'risicovolle bedrijven' die aan strenge veiligheidsregels moeten voldoen.

Geen vrije vestiging risicovolle bedrijven

Als er een ongeluk gebeurt bij een risicovol bedrijf, kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Bijvoorbeeld bij een brand of een explosie. Dit kan zeer schadelijk zijn voor de omgeving van het bedrijf.

Daarom mogen risicovolle bedrijven zich niet overal vestigen. Ze mogen bijvoorbeeld niet in een gebied staan waar veel mensen wonen of werken. Dus niet in een woonwijk, bij een ziekenhuis of een school. Dit staat in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Gemeenten en provincies kunnen met Bevi bepalen of er in de buurt van het bedrijf kan worden gebouwd.

Risico op zware ongevallen

Bedrijven die risico lopen op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen, vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo'99). Daarin staan extra veiligheidsmaatregelen voor deze bedrijven, zoals opleidingseisen en noodplannen. Elk jaar verschijnt een lijst van bedrijven die onder het Brzo'99 vallen. Het programma 'Landelijke Aanpak Toezicht (LAT) Risicobeheersing Bedrijven' stelt deze lijst samen.