Kan ik huurtoeslag krijgen?

Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners voldoen aan voorwaarden.

Voorwaarden huurtoeslag

Wat de voorwaarden voor huurtoeslag zijn, leest u op de site van de Belastingdienst. Daar leest u ook wat uw maximale inkomen en vermogen mag zijn.

Extra vrijstelling voor het vermogen van ouderen vervalt

In 2016 is de extra vrijstelling voor het vermogen van ouderen vervallen. Was u 65 jaar of ouder op 1 oktober 2015 en heeft u vermogen? Dan heeft u misschien geen recht meer op huurtoeslag. Meer informatie over de mogelijke gevolgen voor uw toeslagen vindt u op de website van de Belastingdienst.